Quality Norways og Tavleforeningens behandling av personopplysninger

I denne personvernerklæringen ønsker vi i Quality Norway og Tavleforeningen å informere deg om vår behandling av personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte til deg som person, for eksempel navn, e-postadresse og selskapsnavn/arbeidsgiver. Slike opplysninger er nødvendig for at vi skal kunne betjene deg som kunde.

Vår behandling av personopplysninger er håndtert av våre dyktige medarbeidere, og gjøres i henhold til personopplysningsloven og den tilhørende personvernforordningen (GDPR). Alle ansatte i Quality Norway og Tavleforeningen er dessuten underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder ikke bare ut av selskapet, men også internt mellom kollegaer og varer selv om ansettelsesforholdet er avsluttet.

Denne personvernerklæringen gjelder også for de tilfeller hvor Quality Norway behandler personopplysninger for bransjeforeningene vi er sekretariat for.


BEHANDLINGSANSVARLIG

Quality Norway er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. Som behandlingsansvarlig bestemmer selskapet formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke hjelpemidler som brukes.

Quality Norway er også behandlingsansvarlig for foreningene tilknyttet til dem. Dette gjelder følgende foreninger:

Til å følge opp selskapets og de tilknyttede foreningenes behandling av personopplysninger, har vi etablert en internrolle som skal ha oversikt over de prosesser, forretningsområder og systemer som behandler personopplysninger, og fortløpende følge opp internkontrollen og risikosituasjonen. Denne rollen innehas av Tone Kildahl, som kan kontaktes på følgende måter:

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Mobil: 992 30 011


HVILKE PERSONOPPLYSNINGER VI BEHANDLER

Opplysninger som behandles av Quality Norway kan kategoriseres slik:

  • Administrative opplysninger som for eksempel navn, adresse, mobilnr, e-postadresse og hvilket selskap man jobber i
  • Opplysninger om gjennomførte kurs og konferanser, herunder tilgang til kursdokumentasjon fra hvert enkelt kurs


FORMÅLET MED BEHANDLINGEN

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er å identifisere deg som kunde, og oppfylle avtalen du har med oss.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kundeforhold via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Vi innhenter kun informasjon om deg for å sende deg relevant informasjon du selv ber om. Vi innhenter og lagrer aldri din informasjon uten ditt samtykke eller etter avtale med deg, og bruker aldri informasjonen til noe annet enn hva vi har oppgitt.

Dersom vi er nødt til å behandle sensitive personopplysninger for å oppfylle en avtale med deg, vil vi innhente ditt samtykke til dette i forkant av behandlingen. Samtykket begrenser behandlingen til kun å omfatte de opplysningene som er nødvendige for at Quality Norway skal kunne oppfylle den spesifikke avtalen. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Behandlingen av de aktuelle personopplysningene vil da opphøre.


DET RETTSLIGE GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN

Informasjon om navn, adresse, mobilnr, epostadresse og arbeidsgiver benyttes for å oppfylle den inngåtte kundeavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er GDPR artikkel 6 (b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kundeforhold via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er GDPR artikkel 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

 
UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER

For å kunne gjennomføre våre forpliktelser avtalt med deg, må vi av og til dele dine personopplysninger med våre samarbeidspartnere og underleverandører, som kan behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller kan vi gi våre samarbeidspartnere og underleverandører tilgang til personopplysninger for å gjennomføre avtalen med deg. Dette kan for eksempel gjelde medie- og reklamebyråer som vi samarbeider med.

Personopplysninger kan dessuten bli utlevert til offentlige myndigheter, dersom dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller utleveringsplikt.

Alle tredjeparter som mottar personopplysninger fra oss er underlagt taushetsplikt, og vi har inngått databehandleravtaler med tredjeparter som behandler personopplysninger på våre vegne.

For øvrig deler vi ikke personopplysningene dine med andre, med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.


OPPBEVARING OG SLETTING

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dersom du har et kundeforhold hos oss vil personopplysninger være lagret om deg i vårt aktive kunderegister i maksimalt 5 år etter siste kontakt med deg. Deretter vil opplysningene bli slettet. All informasjon om deg lagres på sikre servere, i tråd med definerte sikkerhetsrutiner.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.


INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

For at vår nettside skal fungere optimalt, bruker vi informasjonskapsler (cookies) for å analysere det generelle brukermønsteret på nettsiden. Disse opplysningene er helt anonymisert og blir brukt for statistikk og analyse av nettsiden, samt annonsering.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som blir lagret på enheten din når du besøker siden vår. Disse registrerer IP-adresse og hvor lenge besøkende er på siden, hva de klikker på og hvilken enhet de bruker, samt gir oss en oversikt over hvor mange besøkende siden har. Ønsker du ikke lagring av informasjonskapsler kan du følge anvisningene her for å skru de av i nettleseren din: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/.

Informasjonskapslene vi bruker på våre nettsider kan kategoriseres som følger:

Nødvendige

Nødvendige informasjonskapsler bidrar til å gjøre en nettside brukbar ved at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og sikre områder av nettstedet gis tilgang. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.

Navn

 

Leverandør Hensikt Utløpstid
_ga Google Brukes til å skille brukere 2 år
_gat Google Brukes til å regulere forespørselshastigheten 1 minutt
_gid Google Brukes til å skille brukere 24 timer

Statistikk og analyse

Statistikk- og analyse-informasjonskapsler hjelper oss til å forstå hvordan besøkende på våre nettsider kommuniserer med nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Navn

 

Leverandør Hensikt Utløpstid
Google Tag Manager Google Brukes til administrasjon av skript og oppsett av analyse  
_ga Google Brukes til å skille brukere 2 år

_gat

Google Brukes til å regulere forespørselshastigheten 1 minutt

_gid

Google Brukes til å skille brukere 24 timer

_fbp

Meta/

Facebook

Brukes til å identifisere nettlesere med det formål å tilby annonsering og nettstedstjenester

90 dager


HVORDAN KAN DU JUSTERE BRUKEN AV INFORMASJONSKAPSLER?

For informasjonskapsler som er nødvendige for å ivareta nettsidens grunnleggende funksjoner, kan du stille inn din nettleser til ikke å akseptere informasjonskapsler. Dette kan i enkelte tilfeller medføre at nettsiden ikke fungerer. For at vi skal kunne bruke informasjonskapsler som ikke er nødvendige for å ivareta nettsidens grunnleggende funksjoner, må vi innhente et samtykke fra deg.

Webanalyseverktøy

Data samles inn via tredjepart-informasjonskapsler fra Google Analytics og AdWords. Google registrerer din IP-adresse for å koble aktiviteter sammen i én økt, noe som gjør det lettere å forstå bruksmønster. IP-adressen blir anonymisert, slik at vi ikke har mulighet til å knytte aktivitetene til en spesifikk person. Vi bruker denne statistikken for å analysere nettstedtrafikken, noe som gjør at vi kan tilby mer interessant innhold på nettsiden og stadig forbedre oss. AdWords samler inn data slik at vi kan målrette annonser mot de som har besøkt siden vår. Vi kan ikke spore dataene til enkeltpersoner.


RETTIGHETER FOR DEG SOM REGISTRERT


Rett til å kreve innsyn

Du har krav på å få innsyn i de opplysningene vi behandler om deg, jfr. GDPR artikkel 15. Du har rett til å få vite hvilket formål og behandlingsgrunnlag vi benytter oss av, hvilke opplysninger om deg vi behandler, mottakere eller kategorier av mottakere som personopplysningene videreformidles til, lagringstiden på personopplysningene, samt hvor opplysningene er innhentet fra.

Rett til å kreve retting og sletting

Dersom du mener at Quality Norway har registrert opplysninger om deg som er unøyaktig eller ufullstendig, har du rett til å kreve retting av de aktuelle personopplysningene, jfr. GDPR artikkel 16. Etter GDPR artikkel 17 kan du kreve at vi sletter personopplysninger om deg dersom opplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, du trekker tilbake ditt samtykke dersom det er samtykke som har blitt brukt som behandlingsgrunnlag, du motsetter deg behandlingen og det ikke foreligger andre overordnede legitime grunner til å fortsette behandlingen eller at opplysningene er behandlet ulovlig.

Rett til å begrense behandlingen

Du har rett til å be om at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger på visse vilkår, jfr. GDPR artikkel 18.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å motta personopplysninger vi har lagret om deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du har også rett til å kreve at vi overfører opplysninger vi har mottatt fra deg til en annen behandlingsansvarlig dersom det er teknisk mulig og behandlingen er basert på samtykke eller kontrakt, jfr. GDPR artikkel 20.

Rett til å protestere

Du har rett til å protestere på vår behandling av dine personopplysninger på visse vilkår, jfr. GDPR artikkel 21.

Rett til å klage på behandlingen

Datatilsynets jobb er å kontrollere at personvernregelverket blir fulgt. Dersom du opplever noe du mener er et brudd på regelverket, kan du sende inn en skriftlig henvendelse til Datatilsynets epostadresse Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller fysiske postadresse: Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 OSLO.


ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Hvis oppdateringen ikke er vesentlig, kan vi gjøre slike endringer uten å publisere en særskilt melding om dette. Dersom endringene er betydelige og påvirker dine rettigheter eller måten vi behandler personopplysninger på, vil vi gi særskilt melding om dette på nettsiden vår. Se derfor på denne personvernerklæringen med jevne mellomrom.

 
TAVLEFORENINGEN

MELD DEG PÅ NYHETSBREV HER

Tlf: 67 52 60 10

Postadresse:  Postboks 9355, Grønland, 0135 Oslo
Besøksadresse: Schweigaardsgate 10, 3. etg., 0185 Oslo
E-post: post@tavleforeningen.no


Content © Tavleforeningen. Webdesign ©2023 Web Norge.