Ny tolkning til NEK 400:2028, Tolkning 11, beskriver at tilførsel fra nettselskap skal kobles til 3-pol inntaksbryter i hovedtavlen.

Formålet er å opprettholde at N-leder i anlegget har en ubrutt varig forbindelse til jord. Avviket fra de generelle kravene til allpolig frakobling, inkludert N-leder der denne er i bruk, er begrunnet med at det vil være marginal potensialforskjell mellom N og PE i hovedtavlen og dermed ubetydelig fare for berøringsspenning.

NK64 har senere bekreftet at 3-pol inntaksbryter i nettforsyningen også kan benyttes selv om ikke anlegget har flere strømforsyningsenheter. Ved bruk at 3-pol inntaksbryter vil hovedtavlen være godt forberedt for tilkobling av en fremtidig intern strømkilde i samsvar med Tolkning 11.


Tavleforeningen erfarer at bruk at 3-polt inntaksbrytere ofte er gjenstand for diskusjoner med installatører, konsulenter og aggregatleverandører som ikke er tilstrekkelig kjent med løsningsprinsippene Tolkning 11.

For å kommunisere og forklare valg av 3-pol brytere til sine oppdragsgivere, kan følgende tekst være til hjelp for tavleprodusenter i skriftlig dialog, f.eks. i tilbudsbrevene:

Retningslinjer for Inntaksmetode B (< 1250A)

Hovedtavlen er konstruert for flere parallelle strømforsyningsenheter i samsvar med NEK 400:2018, Tolkning 11, Figur 3 og 4 for inntaksmetode B (ref. NEK 399).

Tolkning 11 beskriver 3-polt inntaksbryter for 4-leder nettforsyning (3 faser +PEN) og 4-polt bryter for 5-leder tilførsel fra intern strømkilde (f.eks. aggregat) (3 faser +N+PE)


3-polt inntaksbryter i nettforsyningen kan benyttes selv om tavlen ikke forsynes fra flere strømkilder.

Retningslinjer for Inntaksmetode C (>1250A)
Hovedtavlen er konstruert for flere parallelle strømforsyningsenheter i samsvar med NEK 400:2018, Tolkning 11, Figur 5 for inntaksmetode C (ref. NEK 399).

Tolkning 11 beskriver 3-polt inntaksbryter for 5-leder nettforsyning (3 faser +N+PE) og 4-polt bryter for 5-leder tilførsel fra intern strømkilde (f.eks. aggregat) (3 faser +N+PE).

3-polt inntaksbryter i nettforsyningen kan benyttes selv om tavlen ikke forsynes fra flere strømkilder.

Det skal benyttes 5-leder kanalskinnesystem mellom nettstasjon og hovedfordeling.

 

07.11.2021
Hans-Petter Nybakk
TAVLEFORENINGEN

MELD DEG PÅ NYHETSBREV HER

Tlf: 67 52 60 10

Postadresse:  Postboks 9355, Grønland, 0135 Oslo

Besøksadresse: Schweigaardsgate 10, 3. etg., 0185 Oslo

E-post: post@tavleforeningen.no


Content © Tavleforeningen. Webdesign ©2023 Web Norge.