- men ble vi sett?

Eliaden har i en årrekke vært et viktig arrangement og en tradisjonell mønstring for elektrobransjen. Etter pandemien og en lang utsettelse, var det derfor nesten med en barnslig glede at bransjen igjen kunne iføre seg sine logo-dekorerte bluser og skjorter for å møte kunder, konkurrenter og samarbeidspartnere igjen på en samlet arena. - En arena som samler fagområdene energi, automatisering, industri og installasjon.

Og dagens situasjon hvor det er et økende fokus på grønt skifte, miljø og bærekraft kunne man på flere områder, ikke bare bli presentert for nye produkter, men også for nye holdninger, krav, løsninger og verktøy.

Tavleforeningen medlemmer og virksomhet hører hjemme i alle Eliadens fire fagområder, og foreningens deltagelse er derfor både berettiget og selvfølgelig. Under slagordet «Tavlefaget lærer du hos oss», ønsket vi å promotere vårt omfangsrike kurstilbud, våre nyttige Temahefter og den kompetanseressurs som Tavleforeningen virkelig er for våre medlemmer, for utdanningsinstitusjonene og for det øvrige elektromiljøet.

Men som liten aktør i den store elektro-sammenhengen skal det godt gjøres å nå frem til alle, og en litt avsides og bortgjemt plassering, bidro dessverre dårlig til dette.

Vi ser imidlertid fram til neste Eliade hvor vi håper å få en noe mer gunstig lokalisering sammen med de øvrige sentrale organisasjonene og nært til de markedsaktørene vi er til for.

Hans-Petter Nybakk 
Faglig leder
TAVLEFORENINGEN

MELD DEG PÅ NYHETSBREV HER

Tlf: 67 52 60 10

Postadresse:  Postboks 9355, Grønland, 0135 Oslo

Besøksadresse: Schweigaardsgate 10, 3. etg., 0185 Oslo

E-post: post@tavleforeningen.no


Content © Tavleforeningen. Webdesign ©2023 Web Norge.