dokumentasjon av eltavler

I dette nettkurset vil du øke din kompetanse og forståelse, og se nytteverdien i tavlenormen NEK 439 som verktøy.

7. mars kl. 08.30-16.30

Kurset er en videreutvikling av tidligere kurs "Tavlenormen" med et nå skjerpet fokus på karakteristiske date, merking, dokumentasjon og designverifikasjon i samsvar med NEK 439.

Innhold:

  • Tavlenormens struktur og innhold (NEK 439)
  • Tavlens grensesnittkarakteristikker / definisjoner
  • Informasjon om tavlen
  • Designverifikasjon
  • Verifikasjon av temperaturstigning
  • Verifikasjon av kortslutningsholdfasthet
  • Rutineverifikasjon / Sluttkontroll
  • Tavledokumentasjon

 

Forelesere:

Hans-Petter Nybakk, faglig leder, Norsk Eltavleforeninge
Per Rapstad, daglig leder, Aura Electric

Les mer og meld deg på her!
TAVLEFORENINGEN

MELD DEG PÅ NYHETSBREV HER

Tlf: 67 52 60 10

Postadresse:  Postboks 9355, Grønland, 0135 Oslo

Besøksadresse: Schweigaardsgate 10, 3. etg., 0185 Oslo

E-post: post@tavleforeningen.no


Content © Tavleforeningen. Webdesign ©2023 Web Norge.