Det skal nå benyttes 3-polt overstrømsvern i nettforsyningen til hovedtavler eller tilknytningsskap i TN-anlegg.

NEK 400:2022 beskriver at dette gjelder uavhengig av om tavlene har en eller flere strømforsyningsenheter. PEN-lederen skal splittes i første fordeling ved forbindelse til en PE-skinne, og en ubrutt systemreferanseleder til N-skinnen.
Endringen ble første gang innført ved lanseringen av Tolkning 11 og er nå videreført ved implementering i NEK 400:2022. Prinsippskjemaene i NEK 400 anskueliggjør ikke differensieringen i bruk av 3- og 4-polt brytere, men i klartekst beskrives det at nye anlegg skal ha 3-polt brytere i nettforsyningen, selv om anlegget har bare en strømkilde. Argumentasjonen for bruk av 3-polt overstrømsvern er hovedsakelig at N-leder under alle driftsforhold skal ha en sikker og ubrutt forankring til systemjord for å redusere mulighetene for driftsstrømmer i jordingssystemene.

3-polt bryter anses også å tilfredsstille kravene til frakobling i hovedtavlen og tilknytningsskapet, fordi kun en marginal potensialforskjell mellom N og PE vil utgjøre en ubetydelig fare for berøringsspenning i hovedtavlen eller tilknytningsskapet.

Ved bruk av 3-polt overstrømsvern i nettforsyningen til hovedtavler eller tilknytningsskap, er tavlene i tillegg godt forberedt for en fremtidig intern strømkilde som skal fungere i parallell.

Tolkning 11 var et tolkningsdokument for NEK 400:2018, og det forventes at det utarbeides et oppdatert dokument for NEK 400:2022, for at prinsippene for håndtering av N-leder og bruk av 3- og 4-polt brytere skal kunne tydeliggjøres for
inntaksmetodene A, B og C.

 

14.11.2022
Hans-Petter Nybakk
Faglig leder
TAVLEFORENINGEN

MELD DEG PÅ NYHETSBREV HER

Tlf: 67 52 60 10

Postadresse:  Postboks 9355, Grønland, 0135 Oslo

Besøksadresse: Schweigaardsgate 10, 3. etg., 0185 Oslo

E-post: post@tavleforeningen.no


Content © Tavleforeningen. Webdesign ©2023 Web Norge.