I IT-nett krever NEK 400 at kabel/ledning frem til første jordfeilvern er utført som dobbelt isolert / kl.II forlegning dersom:

  • kabel/ledning ikke kobles ut ved første jordfeil, og
  • overgangsmotstanden til jord er så høy at forventet berøringsspenning overstiger 50V.

 

 


Kravet om dobbelt / kl.II leder gjelder i tavler så vel som i installasjonen, med mindre tavlen i sin helhet utformes i kl.II utførelse.
Tidligere FAQ av 12.02.2022 har ført til uklarheter og diskusjon om krav i NEK 439-1 vedr. forlegning av kl.II-ledere i tavler. Tavleforeningen har derfor funnet det riktig å omformulere bestemmelsene i en revidert FAQ av 22.07.2022.

Se FAQ for mer informasjon

26.10.2022
Hans-Petter Nybakk
Faglig leder
TAVLEFORENINGEN

MELD DEG PÅ NYHETSBREV HER

Tlf: 67 52 60 10

Postadresse:  Postboks 9355, Grønland, 0135 Oslo

Besøksadresse: Schweigaardsgate 10, 3. etg., 0185 Oslo

E-post: post@tavleforeningen.no


Content © Tavleforeningen. Webdesign ©2023 Web Norge.