Som fageier til to elektrofagønsker VKE å bidra til at bransjen får faglig påfyll for å ivareta kvalitet og HMS...

Norsk Eltavleforening har utarbeidet et kortfattet informasjonsskriv om forskriftsmessig utførelse av ventilasjonstavler med fokus på krav, regelverk og ansvar.

Målgruppen for informasjonen er i tillegg til tavleprodusentene; elektroentreprenører, ventilasjonsentreprenører, kuldeentreprenører og andre aktuelle tekniske entreprenører og rådgivende konsulenter.

Bakgrunnen for skrivet er at ventilasjonsanlegg, kuldeanlegg og pumpeanlegg defineres som en maskin og er dermed underlagt maskindirektivet og Forskrift om maskiner.

Utførende standard for elektrisk utstyr og elektrisk opplegg i et maskinanlegg, er NEK EN 60204-1. Denne standarden stiller en del sikkerhetskrav til elektrotavler og elektrisk opplegg på maskiner, avhengig av hvordan anleggets farlighetsgrad vurderes. Det forekommer en del usikkerhet og uvidenhet om disse forholdene, og det oppstår ofte unødige diskusjoner mellom partene mht. krav, regelverk og ansvar ved levering av tavler til ventilasjonsanlegg, kjøleanlegg og pumpeanlegg.

– Gjennom samarbeidet med Tavleforeningen vil VKE distribuerer faglig informasjon til våre medlemmer direkte og via vår hjemmeside. Dette er nyttig informasjon for alle som bygger og utfører arbeid på ventilasjons-, kulde- og varmepumpeanlegg, sier Thor Lexow, adm.dir. i VKE.

Infoskrivet kan du laste ned her

 

Les saken på VKE sine nettsider
TAVLEFORENINGEN

MELD DEG PÅ NYHETSBREV HER

Tlf: 67 52 60 10

Postadresse:  Postboks 9355, Grønland, 0135 Oslo

Besøksadresse: Schweigaardsgate 10, 3. etg., 0185 Oslo

E-post: post@tavleforeningen.no


Content © Tavleforeningen. Webdesign ©2023 Web Norge.